Regulamin MP

Regulamin Mistrzostw Polski FTS w klasach B i A w stylach tanecznych

1. CEL MISTRZOSTW POLSKI FTS W KLASACH B I A W STYLACH TANECZNYCH
– wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS w klasach B i A
– możliwość uzyskania wyższych klas tanecznych
– system motywacji do systematycznego podnoszenia umiejętności technicznych i sportowych zawodników oraz podnoszenia poziomu rywalizacji sportowej – popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego.

2. ORGANIZATORZY:
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca
Kwidzyński Klub Tańca Progress
Federacja Tańca Sportowego
PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY:
Pomorski Związek Tańca Sportowego
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Miasto Kwidzyn
Kwidzyńskie Centrum Kultury
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

3. TERMIN I MIEJSCE
27.10.2019 (niedziela) – Hala Widowiskowo Sportowa w Kwidzynie, ul. Wiejska 1A

4. ZASADY ORGANIZACYJNE – KATEGORIE I STYLE TANECZNE
– MP FTS 14-15 lat klasa B STANDARD
– MP FTS 14-15 lat klasa B LATIN
– MP FTS pow.15 lat klasa B STANDARD
– MP FTS pow.15 lat klasa B LATIN
– MP FTS pow.15 lat klasa A STANDARD
– MP FTS pow.15 lat klasa A LATIN

5. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Mistrzostwa Polski FTS w klasach B i A rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Przepisami Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS.

6. INFORMACJE TECHNICZNE Wymiary parkietu 13m x 24m
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
– Organizator nie ubezpiecza par.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo zgłoszenia na Mistrzostwa Polski FTS w klasach B i A mają pary, które:
– posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS dla klas B, A na dany rok i są aktywne w Bazie FTS
– są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie FTS
– przedstawią podczas rejestracji książeczkę startową FTS, kartę WDSF lub inny dokument potwierdzający tożsamość
– dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie
– dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie.

8. REJESTRACJA NA MISTRZOSTWA I OPŁATY
Prawo udziału w Mistrzostwa Polski FTS w klasach B i A mają pary, które:
– dokonają zgłoszenia udziału w MP FTS drogą on-line poprzez stronę www mistrzostw połączoną z bazą FTS do dnia 18.10.2019 r. do godziny 22:00
– uiszczą opłatę startową w wymaganej wysokości* na konto organizatora, płatności należy dokonać przelewem:
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca – KKT PROGRESS
ul. Słowiańska 13 82-500 Kwidzyn PBS w Kwidzynie
nr: 84 8300 0009 0016 6165 2000 0010
z dopiskiem „MP FTS kl. B i A”, imiona i nazwiska pary”
*Opłata startowa wniesiona do dnia 18.10.2019 wynosi 50zł od osoby za styl (decyduje data nadania wpłaty).
Warunkiem uznania niższej opłaty startowej jest jednoczesne dokonanie terminowego zgłoszenia na MP FTS tj.: do dnia 18.10.2019 r. do godziny 22:00
Opłata wniesiona po dniu 18.10.2019 wynosi 100 zł od osoby za styl (dwukrotność opłaty terminowej);
Ostateczne zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 22.10.2019 r. godz. 22.00.
Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwia start pary w Mistrzostwach.

9. KOMISJA SĘDZIOWSKA W dniu turnieju działa:
– sędzia główny
– 7 osobowa komisja sędziowska
– 2 osobowa komisja skrutacyjna

10. BIURO ORGANIZACYJNE Kierownik organizacyjny
– Jarosław Grunt, tel. 604499336, mail: gruncik@gmail.com

11. NAGRODY – Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS w klasach B i A otrzymują medale, puchary, dyplomy – pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy, upominki.

12. PROGRAM
Program szczegółowy może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par.
Prosimy sprawdzić po dniu 22.10.2019.
Aktualne informacje dotyczące programu znajdują się w zakładce PROGRAM.

13. BILETY WSTĘPU I REZERWACJA STOLIKÓW
Bilety wstępu:
Miejsce na trybunach 30zł
Miejsce przy stoliku 80zł
Dzieci do lat 7 wstęp wolny – jeżeli nie zajmują miejsca przy stoliku

Zakup biletów na trybuny bezpośrednio przed turniejem w kasie biletowej.
Rezerwacja miejsca przy stoliku: kkt-progress@wp.pl

14. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rywalizacji w sporcie tanecznym organizowanym w strukturach FTS znajduje się stronie https://fts-taniec.pl/ w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.